Lumens zoekt per 1 maart een businesscontroller (32-36 u.) 

Bouw jij mee aan een sociaal veerkrachtig Brainport? 

Een regio waarin mensen naar elkaar omkijken, iets doen voor een ander en daar zelf van groeien. Dat is wat een innovatieve technologieregio echt sterk maakt. En dat is ook precies waar we bij Lumens voor staan: mensen in hun kracht zetten zodat ze mee kunnen doen. Dat doen we met een integrale aanpak: onze eigen werkwijze INSPIREREN LEREN WERKEN, waarmee de sociale basis van de samenleving wordt versterkt. 

Ter ondersteuning van een divers aanbod aan diensten in Eindhoven als Dynamo Jeugdwerk, Dynamo poppodium, Eindhoven Doet, schoolmaatschappelijk werk en de exploitatie van wijk- en jeugdcentra zijn we op zoek naar een

BUSINESSCONTROLLER

Een cijfermatig brein die kan en wil meebewegen in de steeds veranderende wereld binnen het sociaal domein. Een talentvolle teamspeler met een scherpe analytische blik die de teammanagers kan ondersteunen in hun projectverantwoordelijkheid en die samen met het MT businessconcepten ontwikkelt die inhoudelijk en financieel waarde toevoegen aan een sociaal veerkrachtig Brainport.

Kom jij uit een ondernemende organisatie en gaat jouw hart sneller kloppen wanneer je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de stad Eindhoven, dan zit je bij Lumens op de juiste plek.

Je taken / verantwoordelijkheden
Je bent:

  • verantwoordelijk voor de planning & controlcyclus: rapporteert aan MT en teammanagers
  • eerste aanspreekpunt voor MT en teammanagers voor kwalitatieve en kwantitatieve cijfers
  • het financiële geweten en onderdeel van team Eindhoven
  • verantwoordelijk voor de financiële paragraaf van subsidieaanvragen en aanbestedingsprocessen

Verder:

  • leg je gemakkelijk contacten binnen de organisatie, je bent toegankelijk
  • adviseer je over financiële en economische vraagstukken t.b.v. visieontwikkeling en financieel beleid
  • verzorg en optimaliseer je financiële en administratieve analyses, processen en rapportages
  • werk je vakinhoudelijk samen met een collega businesscontroller, concern controller en financiële administratie